Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

204 Marco Polostraat
Amsterdam-West, NH, 1057
Netherlands

+31 644688521

Arbeids--en-zakelijke-conflicten_300-2.jpg

Het ouderschapsplan

Specialist in het maken van ouderschapsplannen.

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, en u heeft minderjarige kinderen, dan bent u in de meeste gevallen volgens de wet verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit is een document met afspraken over de kinderen die ondertekend wordt door beide ouders. Gehuwde ouders, geregistreerd of samenwonend (bij gezamenlijk gezag) moeten dit plan maken wanneer zij uit elkaar gaan.

Volgens de wet moet een ouderschapsplan minimaal drie onderdelen bevatten:

  1. Verdeling van de zorg
  2. Informatieverschaffing naar elkaar
  3. Verdeling van de kinderkosten

 

Het belang van een uitgebreider ouderschapsplan

De ervaring leert dat een ouderschapsplan met enkel deze drie onderdelen niet compleet is. Over veel meer praktische zaken van de kinderen moeten afspraken gemaakt worden. Denk aan verjaardagen, opvoeding, hoe om te gaan met een nieuwe partner,  vakanties etc. Wanneer dit niet uitgebreid is besproken en vastgelegd dan kan dit zorgen voor onrust en onnodige discussies of erger.

 

Inbreng van de kinderen

Het betrekken van de kinderen bij bepaalde onderdelen van het ouderschapsplan geeft de kinderen een stem in de scheiding. Vaak hebben kinderen vanaf een zekere leeftijd hier veel behoefte aan. In een apart gesprek met hen (begeleid door een professioneel, neutraal en onafhankelijk persoon)  kunnen zij als kind hun behoefte aangeven. Vaak hebben zij het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Meestal ervaren de kinderen dit gesprek al heel positief en voelen ze zich gehoord en betrokken.

 

Het uiteindelijke doel van een uitgebreid ouderschapsplan is om zoveel mogelijk afspraken over verschillende onderwerpen te maken die de kinderen aangaan. Dit zorgt ervoor dat kinderen de duidelijkheid krijgen die zij verdienen om zo te kunnen wennen aan de nieuwe situatie.

 

Een ouderschapsplan herzien

Het ouderschapsplan is in sommige gevallen een 'levend' document. Doordat kinderen zich ontwikkelen zijn er soms aanpassingen nodig in het plan. Denk aan de omgangsregeling die meestal leeftijdsgebonden is en vooral bij jonge kinderen elke paar jaar herzien kan worden. In het ouderschapsplan wordt daarom ook opgenomen wanneer het plan herzien moet worden.