Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

204 Marco Polostraat
Amsterdam-West, NH, 1057
Netherlands

+31 644688521

HOME.png

Wat is mediation

Een onafhankelijke professionele bemiddelaar gaat samen met beide partijen opzoek naar oplossingen die voor iedereen acceptabel is.

Kenmerkend voor mediation is dat partijen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor het conflict onder deskundige begeleiding van een mediator. Het doel is om een oplossing te vinden die acceptabel is voor beide partijen. Er is dus nooit sprake van een winnaar en een verliezer, maar partijen bereiken een voor elk passende oplossing (win-winsituatie).

Wat voor soorten conflicten zijn geschikt voor mediation? Voorbeelden van conflicten die door een mediator begeleidt kunnen worden zijn:

 • Burenruzies
 • Samenwerkingsproblemen
 • Arbeidsconflicten
 • Zakelijke geschillen
 • Conflicten met de overheid of een gemeente
 • Conflicten op school
 • Conflicten binnen familie of gezin
 • Scheidingen

 

Waarom kiezen voor mediation?

Waarom wordt er gekozen om een mediator te betrekken bij een conflict in plaats van het zelfstandig op te lossen? Vaak omdat men er gewoon zelf niet meer uit komt. Een verslechterende verstandhouding kan geleid hebben tot moeizame communicatie en soms frustraties, terwijl men realiseert, dat men in de toekomst nog wel met elkaar door moet. Een voorbeeld is een conflict op de werkvloer waar in de toekomst nog moet worden samengewerkt. Een ander voorbeeld is een burenruzie waar beiden immers letterlijk naast elkaar leven en verhuizen geen oplossing is.  

 

Maar ook in situaties waar men niet verder met elkaar door hoeft wordt gekozen voor mediation. Een voorbeeld is een conflict over een afvloeiingsregelingen bij beëindiging van een arbeidsrelatie. Ook conflicten tussen burger en overheid waarin men slechts een keer met elkaar te maken krijgt of een scheiding waar geen kinderen bij betrokken zijn en men na de scheiding geen noodzakelijk contact meer met elkaar hoeft te hebben. Meestal heerst er dan een gevoel van wel willen dat het conflict opgelost wordt maar niet weten hoe het op te lossen. Een mediator kan helpen om toch samen tot een oplossing te komen.

 

Hoe verloopt mediation?

Wanneer beide partijen achter de beslissing staan om voor mediation te kiezen dan vindt er een eerste contact plaats met de mediator, vaak is dit telefonisch. Echter komt het regelmatig voor dat een van de deelnemers het initiatief neemt en de ander er hier nog in eerste instantie niet helemaal positief tegenover staat. De stap om aan tafel te gaan zitten is dan soms moeilijk maar het willen oplossen van het conflict is toch vaak doorslaggevend.

 

Tijdens dit eerste telefoongesprek wordt kort uitgelegd wat mediation inhoudt en wordt een eerste afspraak gepland. Deze afspraak zal op een plek plaatsvinden waar beide partijen zich op hun gemak voelen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vrijwillig. De mediator kan eventueel de ruimte regelen waar de gesprekken plaatsvinden.

 

De rol van de mediator

De mediator zal aan de hand van een stappenplan een begeleidende, neutrale en onpartijdige rol innemen tijdens de gesprekken.

Een verkorte weergave van het verloop van de mediation is als volgt:

 1. Wat speelt er precies?
 2. Wat willen beiden opgelost zien?
 3. Welke mogelijke oplossingen zijn er?
  • Welke van deze mogelijke oplossingen zijn voor beide partijen gunstig?
  • Over welke oplossingen kan “onderhandeld” worden (vaak geven en nemen)?
 4. De oplossingen uitwerken en eventueel vastleggen in een contract of afsprakenlijst.
 5. Vastleggen van de afspraken in een notariële acte bij de notaris als dit gewenst is. Bij niet nakomen van de afspraken kan de rechter dit dan afdwingen.

 

De rol van de deelnemers

Een mediator betrekken bij het oplossen van een conflict is soms best een lastige keuze. Iedereen lost een conflict natuurlijk liever zelf op. Daarnaast spelen spanning en emoties vaak een grote rol en soms ook de onbekendheid met mediation.

 

Het mooie van mediation is dat u zelf op zoek gaat naar oplossingen en dat de mediator dit proces begeleidt. In eerste instantie lijken oplossingen misschien onmogelijk maar door stap voor stap dit proces samen aan te gaan lukt het vaak. De belangrijkste rol die u zelf heeft is het willen aangaan van een gesprek en open staan om de situatie te verbeteren om zo ook echt tot oplossingen te kunnen komen.

 

Slaagt een mediation traject altijd?

Meer dan twee derde van alle mediations slaagt. Wel is de definitie van een geslaagde mediation voor iedereen anders. Voor sommigen is de mediation geslaagd als beide deelnemers op veel punten een overeenkomst of afspraken hebben kunnen maken, voor anderen is een verbeterde verhouding al een reden om de mediation als geslaagd te beschouwen.