Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

204 Marco Polostraat
Amsterdam-West, NH, 1057
Netherlands

+31 644688521

MfN-registermediator

De bemiddelaars van Fleur Rutte Mediation zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van Mediators, het MfN-register. https://mfnregister.nl/.

Kwalificaties

Het beroep van mediator is een specialistisch vakgebied. Naast mijn opleiding en ervaring als psycholoog heb ik een geaccrediteerde opleiding tot professioneel mediator gevolgd en ben ik aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)) en het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland (MfN).

 

Mediators federatie Nederland en de MfN-registratie

De Mediators federatie Nederland vertegenwoordigt het beroep van mediation in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Mediators federatie Nederland http://mediatorsfederatienederland.nl/.

 

 

  

Logo-Nederlandse-Mediatorsverenigning-NMv-Lid-van72dpi-zwart.png