Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

204 Marco Polostraat
Amsterdam-West, NH, 1057
Netherlands

+31 644688521

fleur.jpg

Over Fleur Rutte

Fleur Rutte is een ervaren Familie Mediator en aangesloten bij het MfN-register, wat het kwaliteitsregister van mediators is in Nederland.

Mijn achtergrond

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als psycholoog. Naast mijn huidige werkzaamheden als (Familie) Mediator ben ik actief als buurtbemiddelaar in de Amsterdamse Baarsjes.

 

Als erkend Familie Mediator ben ik opgeleid om bemiddelingen te begeleiden die liggen binnen de familie- en gezinssferen, waaronder ook scheidingen. Het kind neemt hier altijd een bijzondere positie in. Voor hen is het enorm belangrijk om zich gehoord te voelen en niet buiten het scheidingsproces geplaatst te worden. Door te kijken vanuit hun gezichtspunt krijgen zij de verdiende duidelijkheid en stabiliteit in hun nieuwe situatie.

 

Omdat op dit moment 50% van de ouders met jonge kinderen uit elkaar gaan, en het aantal vechtscheidingen groeit, vind ik dat er aandacht moet zijn voor de preventie van scheidingen. In samenwerking met verloskundigen, consultatiebureaus en huisartsen richt ik me op ouders met jonge kinderen. Deze groep zit in de meest kwetsbare periode in hun relatie waarbij tijdige hulp, van bijvoorbeeld een mediator, veel ellende kan voorkomen.

 

Naast het begeleiden van families en gezinnen bemiddel ik bij conflicten op de werkvloer.

 

Wilt u het conflict het liefst alleen oplossen maar zou u advies willen?

Door duidelijk te krijgen wat uw belangen zijn bied ik handvatten om een conflict zelfstandig op te lossen.

 

Kwalificaties

Het beroep van mediator is een specialistisch vakgebied. Naast mijn opleiding en ervaring als psycholoog heb ik een geaccrediteerde opleiding tot professioneel mediator gevolgd en ben ik een erkend Familiemediator.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN-register).

 

Samenwerkingsverbanden

Ik werk samen met verschillende professionals waaronder:

  • IMH Centrum OuderKindLijn. OuderKindLijn is een centrum werkend vanuit de Infant Mental Health visie. In deze visie staan de ontwikkeling van uw kind en de relatie met u als ouder centraal.
  • Praktijk Vos Amsterdam. De hulpverlening richt zich op zowel volwassenen als kinderen. EMDR, Kindertherapie, ouder-kind interactiebegeleiding, Mindfulness voor zwangeren,  Mindfulness trainingen voor kinderen, tieners (12-16), volwassenen en diagnostisch onderzoek.
  • Verloskundige praktijk: Geboortecentrum Amsterdam.
  • Chinski kinderpsychologie Amsterdam. Praktijk voor Psychologie, Pedagogiek & Remedial Teaching.

Mediators federatie Nederland en de MfN-registratie

De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het beroep van mediation in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Mediatorsfederatie Nederland.

 

Raad voor Rechtsbijstand

De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U kunt de vergoeding niet zelf aanvragen. Dit doet de mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over de vergoeding is te vinden op de website van Raad voor Rechtsbijstand.